MATEMATIK – GRATIS GULD

VELKOMMEN TIL SPROGGRENS
GANSKE GRATIS

MATEMATIK

Herfra må du frit downloade, printe og benytte alle de aktiviteter, du ønsker.

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

1Kig på billeder og emner
2Klik på ‘download’ og gem
3Print (laminér) og klip ud
4Glæd dig over din sparede forberedelse
5 – D
el din begejstring og denne side med andre – evt. ved at sætte denne plakat op på opslagstavlen ;o)

BubbleMinds.dk kan du finde endnu flere af mine materialer – inkl. nye – ved at søge på Sproggren.

Har du spørgsmål eller ønsker kan du stadig altid kontakte mig på:

merete@sproggren.dk / tlf: 28 43 62 00

Aktiviteterne er rettet mod 0.-3. klasse, men kan også være velegnet til mellemtrinnetspecialundervisning og modtageklasser.
Du kender dine elever, deres niveau og behov bedst, så bare se dig omkring ;o)

M4 – Mindst, mellemst eller størst?

Emne: Begreberne mindst, mellemst og størst
Læringsmål: At opbygge og træne forståelse for forholdet mellem tal
Indhold: Instruktion + 4 x 20 opgavekort + arbejdsark

Pust liv i forældremødet

Emne: Forældremødet
Mål: At skabe livlig debat samt give plads til smil og bevægelse under det vigtige møde
Indhold: Kort baggrund, 20 forskellige debatemner, dialogkort + ENIG/UENIG-skilte

TX1 – Regn historien ud

Emne: Regnehistorier, addition & subtraktion
Læringsmål: At kunne identificere en regneart ud fra teksten
Indhold: Instruktion + 100 opgaver + 2 skilte m/facit + arbejdsark

T2 – Stil tabellen korrekt

Emne: Tabeller & samarbejde
Læringsmål: At få styr på den lille tabel
Indhold: Instruktion + 9 tabeller

T1 – Tabelspræl

Emne: Tabeller
Læringsmål: At få styr på den lille tabel
Indhold: Instruktion + talkort

M9 – Tal med kroppen

Emne: Tallenes udtryk & form
Læringsmål: At kunne forme tallene med kroppen
Indhold: Instruktion

M8 – Kan du holde målet?

Emne: Måling
Læringsmål: At få større føling med længder
Indhold: Instruktion + arbejdsark

M6 – Hvad peger enden på?

Emne: Større & mindre end
Læringsmål: At sammenligne tal vha. de rette tegn
Indhold: Instruktion

M3 – Sammen er vi dobbelt så gode

Emne: Fordobling & halvering
Læringsmål: At forstå begreberne og kunne omsætte dem til tal
Indhold: Instruktion + 100 opgaver + 2 skilte

M2 – Fra antal til tal

Emne: Mængder, antal, addition & subtraktion
Læringsmål: At forstå sammenhængen mellem mængder og antal
Indhold: Instruktion + 100 opgaver

A8 – 1, 2 eller 3?

Emne: Tal, cifre & de 4 regnearter
Læringsmål: At forstå forskellen på tal og cifre
Indhold: Instruktion + 2 lister + 50 opgaver + 3 skilte

B1 – Som brødre vi dele

Emne: Deling & diagrammer
Læringsmål: At mestre deling og kunne vise det vha. diagrammer
Indhold: Instruktion + 75 opgaver + arbejdsark

A11 – Lav et facitord

Emne: De 4 regnearter
Læringsmål: At forbedre sig inden for de 4 regnearter
Indhold: Instruktion

A7 – Regn på kommando

Emne: De 4 regnearter
Læringsmål: At forbedre sig inden for de 4 regnearter
Indhold: Instruktion

A6 – Vis mig et stykke

Emne: De 4 regnearter
Læringsmål: At forbedre sig inden for de 4 regnearter
Indhold: Instruktion

A5 – Vi trækker fra

Emne: Subtraktion
Læringsmål: At mestre subtraktion med en ubekendt
Indhold: Instruktion + 150 talkort + 5 skilte + arbejdsark

A4 – Vi lægger til

Emne: Addition
Læringsmål: At mestre addition med en ubekendt
Indhold: Instruktion + 150 talkort + 5 skilte + arbejdsark

A2 – Enere og tiere

Emne: Positionssystemet
Læringsmål: At forstå begreberne enere og tiere
Indhold: Instruktion + 100 talkort + 2 skilte

MATEMATIK – MELLEMTRIN

Aktiviteterne er rettet mod 4.-6. klasse, men kan også være velegnet til indskoling, tidlig udskolingspecialundervisning og modtageklasser.
Du kender dine elever, deres niveau og behov bedst, så bare se dig omkring ;o)

Pust liv i forældremødet

Emne: Forældremødet
Mål: At skabe livlig debat samt give plads til smil og bevægelse under det vigtige møde
Indhold: Kort baggrund, 20 forskellige debatemner, dialogkort + ENIG/UENIG-skilte

A9 – Hvad skal jeg vælge?

Emne: De 4 regnearter
Læringsmål: At identificere den rette regneart i en opgave
Indhold: Instruktion + 10 opgaver + facit + vejledning + skabelon

A3 – Et slag på tasken

Emne: Overslagsregning
Læringsmål: At mestre overslag på flere niveauer
Indhold: Instruktion + 150 opgaver + 15 skilte m/facit + arbejdsark

A1 – Alt på én gang

Emne: De 4 regnearter & tabeller
Læringsmål: At mestre både regnearter og tabeller
Indhold: Instruktion + 100 opgaver + facitliste + arbejdsark

L1 – Det mystiske X

Emne: Ligninger
Læringsmål: At kunne løse ligninger med 1 ubekendt
Indhold: Instruktion + 100 opgaver + 100 facitkort + facitliste + arbejdsark

K1 – Lad os koordinere

Emne: Koordinatsystem
Læringsmål: At kunne aflæse koordinatsæt
Indhold: Instruktion + koordinatsystem m/bogstaver + 30 opgaver + facitliste

B3 – Vis mig brøken, frøken

Emne: Brøker & cirkeldiagram
Læringsmål: At kunne forstå brøker og vise tæller & nævner
Indhold: Instruktion + 50 brøker + lagkagestykker + arbejdsark

ST1 – Hvor mange af hver?

Emne: Statistik, %, brøk & decimal
Læringsmål: At kunne aflæse en planche og omregne tallene
Indhold: Instruktion + 2 plancher + 4 opgaveark

TX5 – Shoppingfeber

Emne: Problemregning
Læringsmål: At kunne løse en udfordring ud fra en regnehistorie
Indhold: Instruktion + 4 historier/opgaver + 4 skilte

TX3 – Forstår du?

Emne: Fagord & begreber
Læringsmål: At kunne forstå og bruge faglige begreber
Indhold: Instruktion + 60 opgaver + 80 facitkort + arbejdsark

TX2 – Hvad står der egentlig?

Emne: Regnehistorier med de 4 regnearter
Læringsmål: At kunne identificere en regneart ud fra teksten
Indhold: Instruktion + 100 opgaver + 4 skilte m/facit + arbejdsark

T9 – Dribletabeller

Emne: Tabeller
Læringsmål: At få styr på den lille tabel
Indhold: Instruktion + 30 opgaver + 10 skilte

T2 – Stil tabellen korrekt

Emne: Tabeller & samarbejde
Læringsmål: At få styr på den lille tabel
Indhold: Instruktion + 9 tabeller

T1 – Tabelspræl

Emne: Tabeller
Læringsmål: At få styr på den lille tabel
Indhold: Instruktion + talkort

A5 – Vi trækker fra

Emne: Subtraktion
Læringsmål: At mestre subtraktion med en ubekendt
Indhold: Instruktion + 150 talkort + 5 skilte + arbejdsark

A4 – Vi lægger til

Emne: Addition
Læringsmål: At mestre addition med en ubekendt
Indhold: Instruktion + 150 talkort + 5 skilte + arbejdsark

Jeg håber, du og dine elever vil få både glæde og gavn af mine idéer, som nu i ekstra høj grad kan skabe bevægelse overalt.

Ønsker du færdigproducerede materialer i langtidsholdbar kvalitet, kan du stadig handle på shoppen,
men nu har alle adgang til Sprog & Tal i Bevægelse, og det føles ret fantastisk.

Brug aktiviteterne i den almene undervisning, til værksteder, på læringscamps, til specialundervisning.
Brug dem i folkeskolen, på HF, VUC, FGU og sprogcentre.

Brug i det hele taget løs, fordi læring bør ske med hele kroppen – og store smil!