ENGELSK – GRATIS GULD

VELKOMMEN TIL SPROGGRENS
GANSKE GRATIS

ENGELSK

Herfra må du frit downloade, printe og benytte alle de aktiviteter, du ønsker.

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

1Kig på billeder og emner
2Klik på ‘download’ og gem
3Print (laminér) og klip ud
4Glæd dig over din sparede forberedelse
5 – D
el din begejstring og denne side med andre – evt. ved at sætte denne plakat op på opslagstavlen ;o)

Sig endelig til, hvis du opdager en fejl, så jeg kan rette den.

Har du spørgsmål eller undren kan du også altid kontakte mig på:

merete@sproggren.dk / tlf: 28 43 62 00

ENGELSK – INDSKOLING

Aktiviteterne er rettet mod 0.-3. klasse, men kan også være velegnet til mellemtrinnet og specialundervisning.
Du kender dine elever, deres niveau og behov bedst, så bare se dig omkring ;o)

Pust liv i forældremødet

Emne: Forældremødet
Mål: At skabe livlig debat samt give plads til smil og bevægelse under det vigtige møde
Indhold: Kort baggrund, 20 forskellige debatemner, dialogkort + ENIG/UENIG-skilte

E1 – A/AN

Emne: Ubestemt artikel/kendeord
Læringsmål: Korrekt brug ‘a’ og ‘an’
Indhold: Instruktion + 50 ord + 2 skilte

E35 – Right or wrong?

Emne: Sandt eller falsk
Læringsmål: Forståelse, meningsudveksling, dialog
Indhold: Instruktion + 4 skilte

E34 – Numbers on demand

Emne: Tal & hovedregning
Læringsmål: Let matematik på engelsk, udtale, lytning
Indhold: Instruktion

E33 – Words for school

Emne: Skole
Læringsmål: Ordforråd, udsagnsord, navneord, dialog
Indhold: Instruktion + 80 ord + ordliste + 2 skilte + 2 arbejdsark

E32 – Words by numbers

Emne: Bogstaver & tal
Læringsmål: Lytning, stavning, udtale
Indhold: Instruktion + 60 ord + ordliste + arbejdsark

E31 – As time goes by

Emne: Kalender
Læringsmål: Tidsudtryk, ugedage, måneder
Indhold: Instruktion + 50 ord & udtryk + oversigt + 5 skilte + 2 arbejdsark

E29 – How are you today?

Emne: At sætte ord på følelser
Læringsmål: Ordforråd, udtale, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 20 ord + 20 sætninger + oversigt + 2 skilte + arbejdsark

E27 – What can I do?

Emne: Udsagnsord med kroppen
Læringsmål: Ordforråd, udtale, sætninger
Indhold: Instruktion + 50 ord + 50 vendekort + oversigt + 3 arbejdsark

E26 – The near and the dear

Emne: Familie
Læringsmål: Ordforråd, udtale, køn, relationer
Indhold: Instruktion + 30 ord + 20 sætninger + 3 skilte + 2 arbejdsark

E20 – Word rounders / Adjectives

Emne: Tillægsord
Læringsmål: Ordforråd, oversættelse
Indhold: Instruktion + ordliste + 50 vendekort + arbejdsark

E20 – Word rounders / Verbs

Emne: Udsagnsord
Læringsmål: Ordforråd, oversættelse
Indhold: Instruktion + ordliste + 50 vendekort + arbejdsark

E20 – Word rounders / Nouns

Emne: Navneord
Læringsmål: Ordforråd, oversættelse
Indhold: Instruktion + ordliste + 50 vendekort + arbejdsark

E23 – How many come first?

Emne: Konsonanter i forlyd
Læringsmål: Lytning, stavning, udtale
Indhold: Instruktion + ordliste med 75 ord + 3 skilte

E21 – Spell me

Emne: Stavning
Læringsmål: Ordforråd, stavning, samarbejde
Indhold: Instruktion + 60 ord + arbejdsark

E6 – Sorting words

Emne: Kategorisering
Læringsmål: Ordforråd, udtale, overbegreber
Indhold: Instruktion + 50 ord + 10 skilte + arbejdsark

E12 – Guess what?

Emne: Mængdetal
Læringsmål: Ordforråd, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 50 ord + arbejdsark

E22 – Name the numbers

Emne: Mængdetal
Læringsmål: Ordforråd, udtale, dialog
Indhold: Instruktion + 40 vendekort + 10 talkort + 10 skilte + 2 arbejdsark

E18 – The right body

Emne: Kroppen
Læringsmål: Ordforråd, udtale, dialog
Indhold: Instruktion + 30 ord + arbejdsark

E19 – I know you

Emne: Engelske ord i det danske sprog
Læringsmål: Ordforråd, udtale, sætninger
Indhold: Instruktion + 50 ord + ordliste + arbejdsark

E28 – Random letters

Emne: Alfabet & ordforråd
Læringsmål: Alfabet, ordforråd, udtale, sætninger
Indhold: Instruktion + alfabetkort

E25 – Twist your tongue

Emne: Sjove tungevridere til træning af den engelske udtale
Læringsmål: Udtale af ‘Tongue Twisters’ + irregular verbs
Indhold: Instruktion + 40 kort + oversigt

VENDEKORT – BLANDET

Engelske vendekort – Adjektiver

Emne: Adjektiver/antonymer
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 40 vendekort

Engelske vendekort – Verber

Emne: Verbers nutid/datid
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 50 vendekort

Engelske vendekort – Substantiver

Emne: Substantivers ental/flertal
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 50 vendekort

Engelske vendekort – Mængdetal

Emne: Mængdetal
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 40 vendekort

Engelske vendekort – Farver, følelser & former

Emne: Farver, følelser & former
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 40 vendekort

Engelske vendekort – Kalender

Emne: Kalender & tid
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 40 vendekort

Engelske vendekort – Dyr

Emne: Dyr
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 50 vendekort

Engelske vendekort – Hjemmet

Emne: Hjemmet
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 50 vendekort

Engelske vendekort – Kroppen

Emne: Kroppen
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 40 vendekort

Engelske vendekort – Tøj

Emne: Tøj
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 50 vendekort

Engelske vendekort – Drikke & måltider

Emne: Drikke & måltider
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 40 vendekort

Engelske vendekort – Mad

Emne: Mad
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 40 vendekort

Engelske vendekort – Faste udtryk

Emne: Faste udtryk
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 50 vendekort

ENGELSK – MELLEMTRIN

Aktiviteterne er rettet mod 4.-6. klasse, men kan også være velegnet til indskoling, udskoling og specialundervisning.
Du kender dine elever, deres niveau og behov bedst, så bare se dig omkring ;o)

Pust liv i forældremødet

Emne: Forældremødet
Mål: At skabe livlig debat samt give plads til smil og bevægelse under det vigtige møde
Indhold: Kort baggrund, 20 forskellige debatemner, dialogkort + ENIG/UENIG-skilte

E17 – Rhytm & rhyme

Emne: Rimord
Læringsmål: Lydering, rim, udtale, stavning
Indhold: Instruktion + 90 ord + arbejdsark

E30 – Dictionary workout

Emne: Ordbogsopslag
Læringsmål: Ordforråd, ordbogsopslag, ordklasser
Indhold: Instruktion + 60 ord + 20 aktivitetskort + arbejdsark

E16 – Do you agree?

Emne: Dialog
Læringsmål: Dialog, argumentation, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 24 udsagn + hjælpekort

E15 – Spice it up!

Emne: Tillægsord
Læringsmål: Brug af tillægsord, synonymer, antonymer
Indhold: Instruktion + 150 ord + arbejdsark

E14 – Pros & cons

Emne: Argumentation
Læringsmål: Dialog, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 50 udsagn + arbejdsark

E13 – How many?

Emne: Spørgsmål & svar
Læringsmål: Dialog, ordstilling, tal
Indhold: Instruktion + 50 spørgsmål + arbejdsark

E11 – Words in the right order

Emne: Alfabetisk rækkefølge
Læringsmål: At få helt styr på de engelske bogstaver
Indhold: Instruktion + 50 ord + arbejdsark

E10 – How does it feel?

Emne: Følelser
Læringsmål: At kunne udtrykke/spørge ind til følelser
Indhold: Instruktion + 50 ord + 50 sætninger + arbejdsark

E9 – Let’s get together

Emne: Contractions/sammentrækninger
Læringsmål: Forståelse/dannelse af sammentrækninger
Indhold: Instruktion + 60 ord + 50 sætninger + arbejdsark

E7 – Now and then

Emne: Udsagnsords tider
Læringsmål: Styr på udsagnsords tider og bøjninger
Indhold: Instruktion + 150 sætninger + 5 skilte + arbejdsark

E5 – Where does this belong?

Emne: Kategorisering
Læringsmål: Ordforråd, overbegreber
Indhold: Instruktion + 100 ord + 10 skilte + arbejdsark

E3 – I want more

Emne: Navneords flertal
Læringsmål: Korrekt bøjning af navneord i flertal
Indhold: Instruktion + 100 ord + 4 skilte + arbejdsark

E2 – Which person?

Emne: Personlige stedord
Læringsmål: Kongruens, udsagnsord ifm. stedord
Indhold: Instruktion + 50 sætninger + 5 skilte + arbejdsark

E1 – A/AN

Emne: Ubestemt artikel/kendeord
Læringsmål: Korrekt brug ‘a’ og ‘an’
Indhold: Instruktion + 50 ord + 2 skilte

E8 – Same word or not?

Emne: Ord, der kan læses på begge sprog
Læringsmål: Ordforråd, udtale, sætninger
Indhold: Instruktion + 50 ord + arbejdsark

E35 – Right or wrong?

Emne: Sandt eller falsk
Læringsmål: Forståelse, meningsudveksling, dialog
Indhold: Instruktion + 4 skilte

E33 – Words for school

Emne: Skole
Læringsmål: Ordforråd, udsagnsord, navneord, dialog
Indhold: Instruktion + 80 ord + ordliste + 2 skilte + 2 arbejdsark

E29 – How are you today?

Emne: At sætte ord på følelser
Læringsmål: Ordforråd, udtale, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 20 ord + 20 sætninger + oversigt + 2 skilte + arbejdsark

E27 – What can I do?

Emne: Udsagnsord med kroppen
Læringsmål: Ordforråd, udtale, sætninger
Indhold: Instruktion + 50 ord + 50 vendekort + oversigt + 3 arbejdsark

E12 – Guess what?

Emne: Mængdetal
Læringsmål: Ordforråd, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 50 ord + arbejdsark

E19 – I know you

Emne: Engelske ord i det danske sprog
Læringsmål: Ordforråd, udtale, sætninger
Indhold: Instruktion + 50 ord + ordliste + arbejdsark

E28 – Random letters

Emne: Alfabet & ordforråd
Læringsmål: Alfabet, ordforråd, udtale, sætninger
Indhold: Instruktion + alfabetkort

E25 – Twist your tongue

Emne: Sjove tungevridere til træning af den engelske udtale
Læringsmål: Udtale af ‘Tongue Twisters’ + irregular verbs
Indhold: Instruktion + 40 kort + oversigt

Jeg håber, du og dine elever vil få både glæde og gavn af mine idéer, som nu i ekstra høj grad kan skabe bevægelse overalt.

Ønsker du færdigproducerede materialer i langtidsholdbar kvalitet, kan du stadig handle på shoppen,
men nu har alle adgang til Sprog & Tal i Bevægelse, og det føles ret fantastisk.

Brug aktiviteterne i den almene undervisning, til værksteder, på læringscamps, til specialundervisning.
Brug dem i folkeskolen, på HF, VUC, FGU og sprogcentre.

Brug i det hele taget løs, fordi læring bør ske med hele kroppen – og store smil!