DSA – GRATIS GULD

VELKOMMEN TIL SPROGGRENS
GANSKE GRATIS

DANSK SOM ANDETSPROG

Herfra må du frit downloade, printe og benytte alle de aktiviteter, du ønsker.

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

1Kig på billeder og emner
2Klik på ‘download’ og gem
3Print (laminér) og klip ud
4Glæd dig over din sparede forberedelse
5 – D
el din begejstring og denne side med andre – evt. ved at sætte denne plakat op på opslagstavlen ;o)

BubbleMinds.dk kan du finde endnu flere af mine materialer – inkl. nye – ved at søge på Sproggren.

Har du spørgsmål eller ønsker kan du stadig altid kontakte mig på:

merete@sproggren.dk / tlf: 28 43 62 00

Aktiviteterne er rettet mod modtageklasser & kursister på Danskuddannelse 1, men kan også være velegnet som supplement til tosprogede i den almene danskundervisning og specialundervisning.

H1 – Hvor skal skabet stå?

Emne: Hjem, rum og møbler
Læringsmål: At opbygge og træne ordforrådet inden for emnet
Indhold: Instruktion + 60 vendekort + 20 sætningskort + 5 skilte + 2 arbejdsark

Julebanko i bevægelse

Emne: JUL, JULebanko og JULehygge
Læringsmål: At svede og grine, mens I lærer/træner juleord & udtryk
Indhold: Instruktion, ordliste, 50 juleordkort, 20 forskellige bankoplader

Ankel, hage, hår og fod

Emne: Opvarmning, hygge, forberedelse til læring
Læringsmål: At svede, grine og synge sammen
Indhold: En lille sang på nu 2 vers ;o)

Pust liv i forældremødet

Emne: Forældremødet
Mål: At skabe livlig debat samt give plads til smil og bevægelse under det vigtige møde
Indhold: Kort baggrund, 20 forskellige debatemner, dialogkort + ENIG/UENIG-skilte

L6 – Et tal for et bogstav/Krop & tøj

Emne: Stavning vha. tal
Læringsmål: Bogstaver, tal og korte ord om krop & tøj
Indhold: Instruktion + oplæsningsark + 60 ord + arbejdsark

L6 – Et tal for et bogstav/Mad & drikke

Emne: Stavning vha. tal
Læringsmål: Bogstaver, tal og korte ord om mad & drikke
Indhold: Instruktion + oplæsningsark + 60 ord + arbejdsark

L6 – Et tal for et bogstav/Bolig

Emne: Stavning vha. tal
Læringsmål: Bogstaver, tal og korte ord om bolig
Indhold: Instruktion + oplæsningsark + 60 ord + arbejdsark

L6 – Et tal for et bogstav/Skole

Emne: Stavning vha. tal
Læringsmål: Bogstaver, tal og korte ord om skole
Indhold: Instruktion + oplæsningsark + 60 ord + arbejdsark

L6 – Et tal for et bogstav/Arbejde

Emne: Stavning vha. tal
Læringsmål: Bogstaver, tal og korte ord om arbejde
Indhold: Instruktion + oplæsningsark + 60 ord + arbejdsark

G2 – Aktive verber

Emne: Verber med kroppen
Læringsmål: At kunne udtrykke hvad man gør med sin krop
Indhold: Instruktion + 50 ord + 50 vendekort + 3 arbejdsark

F3 – Fokus på følelser

Emne: Følelser
Læringsmål: At kunne udtrykke sine følelser
Indhold: Instruktion + 20 ord + 20 sætninger + 2 skilte + 2 arbejdsark

A6 – I skole

Emne: Ordforråd omkring skole
Læringsmål: Substantiver & verber ifm. skoledagen
Indhold: Instruktion + ordliste + 100 ord + 2 skilte + 2 arbejdsark

R2 – Godnat

Emne: Aftenrutiner
Læringsmål: Ord & udtryk omkring rutiner før sengetid
Indhold: Instruktion + 50 ord + 15 sætninger + 3 skilte + 2 arbejdsark

R1 – Godmorgen

Emne: Morgenrutiner
Læringsmål: Ord & udtryk omkring morgenrutiner i hjemmet
Indhold: Instruktion + 50 ord + 15 sætninger + 3 skilte + 2 arbejdsark

M1 – Velbekomme

Emne: Mad & måltider
Læringsmål: Ord & udtryk omkring mad/drikke/måltider
Indhold: Instruktion + 60 ord + 50 vendekort + 20 sætninger + 8 skilte + 2 arbejdsark

K2 – Hvad tager du på?

Emne: Krop & tøj
Læringsmål: Hvilket tøj passer til hvilken kropsdel
Indhold: Instruktion + 90 ord + 40 vendekort + 6 skilte + 2 arbejdsark

K1 – Hvor på kroppen?

Emne: Kroppen
Læringsmål: Kropsdelene og deres indbyrdes placering
Indhold: Instruktion + 40 ord + 40 vendekort + 3 skilte + 2 arbejdsark

F1 – Farver på sproget

Emne: Farverne
Læringsmål: At lære farverne, bøjninger og korrekt brug i sætninger
Indhold: Instruktion + 11 farvekort + 3 arbejdsark

L13 – Sandt eller falsk?

Emne: Lytning & argumentation
Læringsmål: At kunne lytte til udsagn, tage stilling og argumentere
Indhold: Instruktion + 8 skilte

A1 – Du er god!

Emne: Ros & opmuntring
Læringsmål: At opbygge et rosende ordforråd, god atmosfære
Indhold: Instruktion + 20 ord + arbejdsark

L15 – Hvor mange kommer først?

Emne: Konsonanter i forlyd
Læringsmål: At kunne lytte sig frem til konsonanterne, stavning
Indhold: Instruktion + ordliste + 3 skilte + arbejdsark

L12 – Stav med dig og mig

Emne: Alfabet & stavning
Læringsmål: Grafemer, stavning, ordforråd & samarbejde
Indhold: Instruktion + 45 ord + arbejdsark

T1 – Tal om tal

Emne: Mængdetal
Læringsmål: Tal med tal og bogstaver, tal i sætninger
Indhold: Instruktion + 100 talkort + 40 vendekort + 10 skilte – 2 arbejdsark

L7 – Ord i ord

Emne: Læsning & stavning
Læringsmål: At finde korte ord i længere, samarbejde
Indhold: Instruktion + 20 ord + alfabet + arbejdsark

L4 – Byt til nyt

Emne: Alfabetet & stavning
Læringsmål: Læsning og stavning af korte ord
Indhold: Instruktion + tjeklister + 50 ord + alfabetet + arbejdsark

L3 – På konsonantjagt

Emne: Konsonanter
Læringsmål: Konsonanter, stavning og læsning af korte ord
Indhold: Instruktion + tjekliste + 40 ord + 20 konsonanter + arbejdsark

L2 – På vokaljagt

Emne: Vokaler
Læringsmål: Vokaler, stavning og læsning af korte ord
Indhold: Instruktion + tjekliste + 40 ord + 9 vokaler + arbejdsark

L1 – Bogstavhygge

Emne: Alfabetet
Læringsmål: Fonemer og grafemer, stavning af korte ord
Indhold: Instruktion + stort og lille alfabet + arbejdsark

S2 – De nære og kære

Emne: Familie
Læringsmål: Forståelse for familiemedlemmers køn og relation
Indhold: Instruktion + 40 ord + 20 spørgsmål + 20 sætninger + 3 skilte + 2 arbejdsark

D1 – Hvad er klokken?

Emne: Klokken
Læringsmål: Forståelse af analoge og digitale klokkeslet
Indhold: Instruktion + 50 ord + 25 sætninger + 6 skilte + 2 arbejdsark

L8 – Slå et bogstav

Emne: Alfabetet som igangsætter
Læringsmål: Alfabetet, lydering, bøjninger, ordforråd, sætninger
Indhold: Instruktion + alfabet

G1 – Hvem, hvad, hvor?

Emne: Spørgeord
Læringsmål: Ordforråd, inversion, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 5 ord + 50 sætninger + 5 skilte + arbejdsark

G5 – Hvor tit?

Emne: Tidsadverbier, hverdag
Læringsmål: Ordforråd, grammatik, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 5 ord + 30 sætninger + 5 skilte + arbejdsark

D2 – Hvornår er det?

Emne: Kalender & tidspunkter
Læringsmål: Ordforråd, udtale, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + tjeklister + 60 ord + 6 skilte – 2 arbejdsark

MATEMATIK MED DSA – MODTAGEKLASSER & DU1+2

Aktiviteterne er rettet mod modtageklasser & kursister på Danskuddannelse 1, men kan også være velegnet som supplement til tosprogede i den almene danskundervisning og specialundervisning.

M4 – Mindst, mellemst eller størst?

Emne: Begreberne mindst, mellemst og størst
Læringsmål: At opbygge og træne forståelse for forholdet mellem tal
Indhold: Instruktion + 4 x 20 opgavekort + arbejdsark

Pust liv i forældremødet

Emne: Forældremødet
Mål: At skabe livlig debat samt give plads til smil og bevægelse under det vigtige møde
Indhold: Kort baggrund, 20 forskellige debatemner, dialogkort + ENIG/UENIG-skilte

T17 – Lad os koordinere

Emne: Koordinationssystem
Læringsmål: At kunne aflæse koordinater, finde bogstaver og danne ord
Indhold: Instruktion + 45 opgaver + koordinatsystem + facitliste

T12 – Regn historien ud

Emne: Regnehistorier, addition, subtraktion
Læringsmål: At identificere regnetegn og opgave i en regnehistorie
Indhold: Instruktion + 50 opgaver + 2 skilte med facitliste + arbejdsark

T11 – Forstår du?

Emne: Faglige begreber
Læringsmål: At forstå matematiske udtryk og omsætte dem til regnestykker
Indhold: Instruktion + 60 opgaver + 80 facit + arbejdsark

T10 – Fra antal til tal

Emne: Mængder & antal
Læringsmål: At koble mængder til antal, addition
Indhold: Instruktion + 100 opgaver

T9 – Dribletabeller

Emne: Tabeller
Læringsmål: At beherske den lille tabel
Indhold: Instruktion + 30 opgaver + facitliste + arbejdsark

T8 – Alt på én gang

Emne: De 4 regnearter & tabeller
Læringsmål: At beherske de 4 regnearter og koble facit til den lille tabel
Indhold: Instruktion + 100 opgaver + facitliste + arbejdsark

T15 – Tal med kroppen

Emne: Talforståelse
Læringsmål: At forstå tallenes udtryk og form
Indhold: Instruktion

T14 – Regn på kommando

Emne: Hovedregning med de 4 regnearter
Læringsmål: Hovedregning, hukommelse og fokus
Indhold: Instruktion

T4 – Hvor mange ser du?

Emne: Statistik, brøker, procent
Læringsmål: At forstå sammenhængen mellem antal, brøker og procent
Indhold: Instruktion + 2 plancher + 2 arbejdsark

T7 – Vi trækker fra

Emne: Subtraktion
Læringsmål: Subtraktion med en ubekendt
Indhold: Instruktion + 150 opgaver + 5 skilte + arbejdsark

T6 – Vi lægger til

Emne: Addition
Læringsmål: Addition med en ubekendt
Indhold: Instruktion + 150 opgaver + 5 skilte + arbejdsark

T5 – Enere og tiere

Emne: Positionssystemet
Læringsmål: At forstå forskellen på enere og tiere, samarbejde
Indhold: Instruktion + 100 talkort + 2 skilte + arbejdsark

DSA – MODTAGEKLASSER & DU1+2

Aktiviteterne er rettet mod modtageklasser & kursister på Danskuddannelse 1+2, men kan også være velegnet som supplement til tosprogede i den almene danskundervisning og specialundervisning.

T3 – Tallene omkring os

Emne: Tal i mange afskygninger
Læringsmål: At træne forståelse og brugen af de mange taludtryk
Indhold: Instruktion + 30 ordkort + 7 skilte + arbejdsark

H1 – Hvor skal skabet stå?

Emne: Hjem, rum og møbler
Læringsmål: At opbygge og træne ordforrådet inden for emnet
Indhold: Instruktion + 60 vendekort + 20 sætningskort + 5 skilte + 2 arbejdsark

O1 – Småsnak

Emne: En lille sludder med en dansker
Læringsmål: At opbygge et bredt ordforråd, forståelse og faste udtryk ifm. dagligdags småsnak
Indhold: Instruktion + tjekliste + 2 x 25 sætninger + 2 x 5 skilte + arbejdsark

Julebanko i bevægelse

Emne: JUL, JULebanko og JULehygge
Læringsmål: At svede og grine, mens I lærer/træner juleord & udtryk
Indhold: Instruktion, ordliste, 50 juleordkort, 20 forskellige bankoplader

Ankel, hage, hår og fod

Emne: Opvarmning, hygge, forberedelse til læring
Læringsmål: At svede, grine og synge sammen
Indhold: En lille sang på nu 2 vers ;o)

L6 – Et tal for et bogstav/Krop & tøj

Emne: Stavning vha. tal
Læringsmål: Bogstaver, tal og korte ord om krop & tøj
Indhold: Instruktion + oplæsningsark + 60 ord + arbejdsark

L6 – Et tal for et bogstav/Mad & drikke

Emne: Stavning vha. tal
Læringsmål: Bogstaver, tal og korte ord om mad & drikke
Indhold: Instruktion + oplæsningsark + 60 ord + arbejdsark

L6 – Et tal for et bogstav/Bolig

Emne: Stavning vha. tal
Læringsmål: Bogstaver, tal og korte ord om bolig
Indhold: Instruktion + oplæsningsark + 60 ord + arbejdsark

L6 – Et tal for et bogstav/Skole

Emne: Stavning vha. tal
Læringsmål: Bogstaver, tal og korte ord om skole
Indhold: Instruktion + oplæsningsark + 60 ord + arbejdsark

L6 – Et tal for et bogstav/Arbejde

Emne: Stavning vha. tal
Læringsmål: Bogstaver, tal og korte ord om arbejde
Indhold: Instruktion + oplæsningsark + 60 ord + arbejdsark

G2 – Aktive verber

Emne: Verber med kroppen
Læringsmål: At kunne udtrykke hvad man gør med sin krop
Indhold: Instruktion + 50 ord + 50 vendekort + 3 arbejdsark

F3 – Fokus på følelser

Emne: Følelser
Læringsmål: At kunne udtrykke sine følelser
Indhold: Instruktion + 20 ord + 20 sætninger + 2 skilte + 2 arbejdsark

A6 – I skole

Emne: Ordforråd omkring skole
Læringsmål: Substantiver & verber ifm. skoledagen
Indhold: Instruktion + ordliste + 100 ord + 2 skilte + 2 arbejdsark

R2 – Godnat

Emne: Aftenrutiner
Læringsmål: Ord & udtryk omkring rutiner før sengetid
Indhold: Instruktion + 50 ord + 15 sætninger + 3 skilte + 2 arbejdsark

R1 – Godmorgen

Emne: Morgenrutiner
Læringsmål: Ord & udtryk omkring morgenrutiner i hjemmet
Indhold: Instruktion + 50 ord + 15 sætninger + 3 skilte + 2 arbejdsark

M1 – Velbekomme

Emne: Mad & måltider
Læringsmål: Ord & udtryk omkring mad/drikke/måltider
Indhold: Instruktion + 60 ord + 50 vendekort + 20 sætninger + 8 skilte + 2 arbejdsark

K2 – Hvad tager du på?

Emne: Krop & tøj
Læringsmål: Hvilket tøj passer til hvilken kropsdel
Indhold: Instruktion + 90 ord + 40 vendekort + 6 skilte + 2 arbejdsark

K1 – Hvor på kroppen?

Emne: Kroppen
Læringsmål: Kropsdelene og deres indbyrdes placering
Indhold: Instruktion + 40 ord + 40 vendekort + 3 skilte + 2 arbejdsark

F1 – Farver på sproget

Emne: Farverne
Læringsmål: At lære farverne, bøjninger og korrekt brug i sætninger
Indhold: Instruktion + 11 farvekort + 3 arbejdsark

L13 – Sandt eller falsk?

Emne: Lytning & argumentation
Læringsmål: At kunne lytte til udsagn, tage stilling og argumentere
Indhold: Instruktion + 8 skilte

A1 – Du er god!

Emne: Ros & opmuntring
Læringsmål: At opbygge et rosende ordforråd, god atmosfære
Indhold: Instruktion + 20 ord + arbejdsark

L15 – Hvor mange kommer først?

Emne: Konsonanter i forlyd
Læringsmål: At kunne lytte sig frem til konsonanterne, stavning
Indhold: Instruktion + ordliste + 3 skilte + arbejdsark

L12 – Stav med dig og mig

Emne: Alfabet & stavning
Læringsmål: Grafemer, stavning, ordforråd & samarbejde
Indhold: Instruktion + 45 ord + arbejdsark

T1 – Tal om tal

Emne: Mængdetal
Læringsmål: Tal med tal og bogstaver, tal i sætninger
Indhold: Instruktion + 100 talkort + 40 vendekort + 10 skilte – 2 arbejdsark

L7 – Ord i ord

Emne: Læsning & stavning
Læringsmål: At finde korte ord i længere, samarbejde
Indhold: Instruktion + 20 ord + alfabet + arbejdsark

L4 – Byt til nyt

Emne: Alfabetet & stavning
Læringsmål: Læsning og stavning af korte ord
Indhold: Instruktion + tjeklister + 50 ord + alfabetet + arbejdsark

L3 – På konsonantjagt

Emne: Konsonanter
Læringsmål: Konsonanter, stavning og læsning af korte ord
Indhold: Instruktion + tjekliste + 40 ord + 20 konsonanter + arbejdsark

L2 – På vokaljagt

Emne: Vokaler
Læringsmål: Vokaler, stavning og læsning af korte ord
Indhold: Instruktion + tjekliste + 40 ord + 9 vokaler + arbejdsark

L1 – Bogstavhygge

Emne: Alfabetet
Læringsmål: Fonemer og grafemer, stavning af korte ord
Indhold: Instruktion + stort og lille alfabet + arbejdsark

S2 – De nære og kære

Emne: Familie
Læringsmål: Forståelse for familiemedlemmers køn og relation
Indhold: Instruktion + 40 ord + 20 spørgsmål + 20 sætninger + 3 skilte + 2 arbejdsark

D1 – Hvad er klokken?

Emne: Klokken
Læringsmål: Forståelse af analoge og digitale klokkeslet
Indhold: Instruktion + 50 ord + 25 sætninger + 6 skilte + 2 arbejdsark

L8 – Slå et bogstav

Emne: Alfabetet som igangsætter
Læringsmål: Alfabetet, lydering, bøjninger, ordforråd, sætninger
Indhold: Instruktion + alfabet

G5 – Hvor tit?

Emne: Tidsadverbier, hverdag
Læringsmål: Ordforråd, grammatik, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 5 ord + 30 sætninger + 5 skilte + arbejdsark

J2 – Hjertelig tillykke!

Emne: Fødselsdag
Læringsmål: Ordforråd, faste udtryk, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 30 ord + 20 sætninger + arbejdsark

J1 – Til jul og nytår

Emne: Jul & nytår
Læringsmål: Ordforråd, faste udtryk, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 110 ord + 25 sætninger + 6 skilte + arbejdsark

F2 – Spot en sans

Emne: Vores 5 sanser
Læringsmål: Ordforråd, udtale, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 30 ord + 30 sætninger + 6 skilte + arbejdsark

D2 – Hvornår er det?

Emne: Kalender & tidspunkter
Læringsmål: Ordforråd, udtale, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + tjeklister + 60 ord + 6 skilte – 2 arbejdsark

VENDEKORT - BLANDET

Engelske vendekort – Adjektiver

Emne: Adjektiver/antonymer
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 40 vendekort + arbejdsark

Engelske vendekort – Verber

Emne: Verbers nutid/datid
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 50 vendekort + arbejdsark

Engelske vendekort – Substantiver

Emne: Substantivers ental/flertal
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 50 vendekort + arbejdsark

Engelske vendekort – Kroppen

Emne: Kroppen
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 40 vendekort + arbejdsark

Engelske vendekort – Mad

Emne: Mad
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 40 vendekort + arbejdsark

Engelske vendekort – Faste udtryk

Emne: Faste udtryk
Læringsmål: Ordforråd, udtale, lytning, stavning, dialog
Indhold: Tips + 50 vendekort + arbejdsark

DSA – DU2+3

Aktiviteterne er rettet mod modtageklasser & kursister på Danskuddannelse 2+3, men kan også være velegnet som supplement til tosprogede i den almene danskundervisning og specialundervisning.

T3 – Tallene omkring os

Emne: Tal i mange afskygninger
Læringsmål: At træne forståelse og brugen af de mange taludtryk
Indhold: Instruktion + 30 ordkort + 7 skilte + arbejdsark

H1 – Hvor skal skabet stå?

Emne: Hjem, rum og møbler
Læringsmål: At opbygge og træne ordforrådet inden for emnet
Indhold: Instruktion + 60 vendekort + 20 sætningskort + 5 skilte + 2 arbejdsark

O1 – Småsnak

Emne: En lille sludder med en dansker
Læringsmål: At opbygge et bredt ordforråd, forståelse og faste udtryk ifm. dagligdags småsnak
Indhold: Instruktion + tjekliste + 2 x 25 sætninger + 2 x 5 skilte + arbejdsark

Julebanko i bevægelse

Emne: JUL, JULebanko og JULehygge
Læringsmål: At svede og grine, mens I lærer/træner juleord & udtryk
Indhold: Instruktion, ordliste, 50 juleordkort, 20 forskellige bankoplader

Ankel, hage, hår og fod

Emne: Opvarmning, hygge, forberedelse til læring
Læringsmål: At svede, grine og synge sammen
Indhold: En lille sang på nu 2 vers ;o)

A2 – Hvad laver du?

Emne: Arbejde
Læringsmål: At koble jobtitler med arbejdsbeskrivelser
Indhold: Instruktion + tjekliste + 40 ord + 40 sætninger + 6 skilte + arbejdsark

O3 – Jeg er, så jeg gør

Emne: Adjektiver & verber
Læringsmål: Udtryk for hvad man gør, og hvordan man er
Indhold: Instruktion + tjekliste + 80 sætninger + arbejdsark

G2 – Aktive verber

Emne: Verber med kroppen
Læringsmål: At kunne udtrykke hvad man gør med sin krop
Indhold: Instruktion + 50 ord + 50 vendekort + 3 arbejdsark

F3 – Fokus på følelser

Emne: Følelser
Læringsmål: At kunne udtrykke sine følelser
Indhold: Instruktion + 20 ord + 20 sætninger + 2 skilte + 2 arbejdsark

L13 – Sandt eller falsk?

Emne: Lytning & argumentation
Læringsmål: At kunne lytte til udsagn, tage stilling og argumentere
Indhold: Instruktion + 8 skilte

L8 – Slå et bogstav

Emne: Alfabetet som igangsætter
Læringsmål: Alfabetet, lydering, bøjninger, ordforråd, sætninger
Indhold: Instruktion + alfabet

U3 – Find min makker

Emne: Kobling af to forskellige udtryk med samme betydning
Læringsmål: Ordforråd, faste udtryk
Indhold: Instruktion + 5 x 20 sætninger + arbejdsark

G1 – Hvem, hvad, hvor?

Emne: Spørgeord
Læringsmål: Ordforråd, inversion, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 5 ord + 50 sætninger + 5 skilte + arbejdsark

G6 – Gør det kort

Emne: Reduktioner
Læringsmål: Ordforråd, reduktioner, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 40 ord + 40 sætninger + arbejdsark

N3 – Sikken et vejr!

Emne: Vejret
Læringsmål: Ordforråd, faste udtryk, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 60 ord + 30 sætninger + 3 skilte + 2 arbejdsark

R3 – På indkøb

Emne: Indkøb
Læringsmål: Ordforråd, faste udtryk, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 90 ord + 30 sætninger + 5 skilte + 2 arbejdsark

N1 – Året rundt

Emne: De 4 årstider
Læringsmål: Ordforråd, faste udtryk, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + tjekliste + 140 ord + 12 skilte + arbejdsark

M3 – Hvad med hvad?

Emne: Sysler i køkkenet
Læringsmål: Verber, substantiver, faste udtryk, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 50 ord + 25 sætninger + 2 skilte + 2 arbejdsark

K3 – Er der noget galt?

Emne: Helbred, sygdom & sundhedsvæsen
Læringsmål: Ordforråd, faste udtryk, læsning, spørgsmål, svar, dialog
Indhold: Instruktion + tjekliste + 50 ord + 50 sætninger + 5 skilte + 2 arbejdsark

J2 – Hjertelig tillykke!

Emne: Fødselsdag
Læringsmål: Ordforråd, faste udtryk, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 30 ord + 20 sætninger + arbejdsark

J1 – Til jul og nytår

Emne: Jul & nytår
Læringsmål: Ordforråd, faste udtryk, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 110 ord + 25 sætninger + 6 skilte + arbejdsark

F2 – Spot en sans

Emne: Vores 5 sanser
Læringsmål: Ordforråd, udtale, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 30 ord + 30 sætninger + 6 skilte + arbejdsark

A3 – Jeg er på vej!

Emne: Trafik og transport
Læringsmål: Ordforråd, udtale, læsning, spørgsmål, svar
Indhold: Instruktion + 50 ord + 50 sætninger + 2 arbejdsark

Jeg håber, du og dine elever vil få både glæde og gavn af mine idéer, som nu i ekstra høj grad kan skabe bevægelse overalt.

Ønsker du færdigproducerede materialer i langtidsholdbar kvalitet, kan du stadig handle på shoppen,
men nu har alle adgang til Sprog & Tal i Bevægelse, og det føles ret fantastisk.

Brug aktiviteterne i den almene undervisning, til værksteder, på læringscamps, til specialundervisning.
Brug dem i folkeskolen, på HF, VUC, FGU og sprogcentre.

Brug i det hele taget løs, fordi læring bør ske med hele kroppen – og store smil!