DANSK – GRATIS GULD

VELKOMMEN TIL SPROGGRENS
GANSKE GRATIS

DANSK

Herfra må du frit downloade, printe og benytte alle de aktiviteter, du ønsker.

Al kopiering, analogt og digitalt, af dette materiale eller dele deraf er tilladt i henhold til undervisningsinstitutionens aftale med Copydan Tekst & Node. Kopiering, der går ud over begrænsningsreglerne i aftalen med Copydan Tekst & Node, kan alene finde sted efter forudgående aftale med licensgiver.

1Kig på billeder og emner
2Klik på ‘download’ og gem
3Print (laminér) og klip ud
4Glæd dig over din sparede forberedelse
5 – D
el din begejstring og denne side med andre – evt. ved at sætte denne plakat op på opslagstavlen ;o)

Sig endelig til, hvis du opdager en fejl, så jeg kan rette den.

Har du spørgsmål eller ønsker kan du også altid kontakte mig på:

merete@sproggren.dk / tlf: 28 43 62 00

DANSK – INDSKOLING

Aktiviteterne er rettet mod 0.-3. klasse, men kan også være velegnet til mellemtrinnetspecialundervisning og DSA.
Du kender dine elever, deres niveau og behov bedst, så bare se dig omkring ;o)

Julebanko i bevægelse

Emne: JUL, JULebanko og JULehygge
Læringsmål: At svede og grine, mens I lærer/træner juleord & udtryk
Indhold: Instruktion, ordliste, 50 juleordkort, 20 forskellige bankoplader

Ankel, hage, hår og fod

Emne: Opvarmning, hygge, forberedelse til læring
Læringsmål: At svede, grine og synge sammen
Indhold: En lille sang på nu 2 vers ;o)

Pust liv i forældremødet

Emne: Forældremødet
Mål: At skabe livlig debat samt give plads til smil og bevægelse under det vigtige møde
Indhold: Kort baggrund, 20 forskellige debatemner, dialogkort + ENIG/UENIG-skilte

S24 – Byt til nyt

Emne: Læsning & stavning, vokaler og konsonanter
Læringsmål: At kunne bytte rundt på bogstaver og få nye ord
Indhold: Instruktion + 50 ord + alfabet + tjekliste + arbejdsark

T2 – Gør verden stor med tillægsord

Emne: Tillægsord
Læringsmål: At kunne forstå og bruge tillægsord
Indhold: Instruktion + 100 ord + 4 skilte + arbejdsark

U10 – Hvor stammer du fra?

Emne: Udsagnsords stamme
Læringsmål: At kunne identificere stammen og flere bøjninger
Indhold: Instruktion + 150 ord + 3 arbejdsark

N5 – En, et eller mange flere

Emne: Navneords køn & tal
Læringsmål: At kunne bøje navneord i køn og tal
Indhold: Instruktion + 150 ord + 7 skilte + arbejdsark

S3 – Boldstavning

Emne: Stavning
Læringsmål: Stavning & samarbejde
Indhold: Instruktion

S9 – Pusleord

Emne: Stavelser & lyde
Læringsmål: Stavning vha. stavelser & lyde
Indhold: Instruktion + 200 orddele + arbejdsark

S7 – Det drilske D

Emne: Bogstavet D
Læringsmål: At kunne høre D’s forskellige lyde
Indhold: Instruktion + 50 ord + 3 skilte + arbejdsark

S21 – Hvor mange kommer først?

Emne: Konsonanter i forlyd
Læringsmål: At kunne høre antal konsonanter i forlyd
Indhold: Instruktion + 100 ord + 3 skilte + arbejdsark

R1 – Rim & mim

Emne: Rimord
Læringsmål: At kunne høre rim i ord, der ikke staves
Indhold: Instruktion + 50 ordpar + arbejdsark

S25 – Kan du høre mig?

Emne: Vokalforveksling
Læringsmål: At kunne mestre de drilske vokaler
Indhold: Instruktion + 150 ord + 9 bogstavskilte + vokaltrappen

M120 – TOP120

Emne: De 120 ord
Læringsmål: Stavning, læsning og sortering af de 120 ord
Indhold: Instruktion + 120 ord + 9 skilte

S1 – Stav med dig og mig

Emne: Stavning
Læringsmål: Stavning med krop & piberensere, samarbejde
Indhold: Instruktion + 45 ord + arbejdsark

S18 – Giv en lyd!

Emne: Læsning & stavning
Læringsmål: At kunne finde den manglende vokal
Indhold: Instruktion + 48 ord + arbejdsark

S2 – Ord i ord

Emne: Læsning & stavning
Læringsmål: At kunne finde mindre ord i lange, stavning, læsning
Indhold: Instruktion + 20 lange ord + arbejdsark

S8 – Slå et bogstav

Emne: Meget bredt ;o)
Læringsmål: Alfabet, ordforråd, ordklasser, stavning & bøjning
Indhold: Instruktion

A6 – Et tal for et bogstav

Emne: Tal & bogstaver
Læringsmål: Let stavning vha. af talkode
Indhold: Instruktion + ordliste + arbejdsark

A4 – Vokaljagt

Emne: Stavning med vokaler
Læringsmål: Let stavning med fokus på vokaler
Indhold: Instruktion + 40 ord + vokaler + tjekliste + arbejdsark

A3 – Konsonantjagt

Emne: Stavning med konsonanter
Læringsmål: Let stavning med fokus på konsonanter
Indhold: Instruktion + 40 ord + konsonanter + tjekliste + arbejdsark

A2 – Bogstavhygge

Emne: Alfabetet
Læringsmål: Grafemer, fonemer, stavning af korte ord
Indhold: Instruktion + 29 bogstavskilte

DANSK – MELLEMTRIN

Aktiviteterne er rettet mod 4.-6. klasse, men kan også være velegnet til indskoling, udskolingspecialundervisning og DSA.
Du kender dine elever, deres niveau og behov bedst, så bare se dig omkring ;o)

Julebanko i bevægelse

Emne: JUL, JULebanko og JULehygge
Læringsmål: At svede og grine, mens I lærer/træner juleord & udtryk
Indhold: Instruktion, ordliste, 50 juleordkort, 20 forskellige bankoplader

Ankel, hage, hår og fod

Emne: Opvarmning, hygge, forberedelse til læring
Læringsmål: At svede, grine og synge sammen
Indhold: En lille sang på nu 2 vers ;o)

Pust liv i forældremødet

Emne: Forældremødet
Mål: At skabe livlig debat samt give plads til smil og bevægelse under det vigtige møde
Indhold: Kort baggrund, 20 forskellige debatemner, dialogkort + ENIG/UENIG-skilte

T4 – E.T.

Emne: Tillægsords e- og t-bøjning
Læringsmål: At mestre tillægsord bøjning ift. køn, bestemthed og flertal
Indhold: Instruktion + 100 sætninger + 3 skilte + arbejdsark

ST3 – Kryds eller bolle?

Emne: Sætningsled
Læringsmål: At kunne identificere grundled og udsagnsled
Indhold: Instruktion + 50 sætninger + tjekliste + 2 skilte + arbejdsark

ST2 – At-komma eller ikke at-komma

Emne: At-komma
Læringsmål: Det grammatiske komma
Indhold: Instruktion + 50 sætninger + regel + kommaer + 2 skilte + arbejdsark

M20 – Danlatinsk

Emne: Grammatiske begreber
Læringsmål: At få styr på latinske & danske begreber
Indhold: Instruktion + 50 vendekort + 50 ord + tjekliste + arbejdsark

U6 – Nutids-r

Emne: Nutids-r
Læringsmål: At kunne skelne mellem navnemåde og nutid
Indhold: Instruktion + 100 sætninger + regel + 2 skilte + arbejdsark

M2 – Det lyder da ens?

Emne: R-endelser
Læringsmål: At få styr på de enslydende r-endelser vha. grammatikken
Indhold: Instruktion + 50 sætninger + 6 skilte + 2 arbejdsark

M10 – Morfemjagt

Emne: Morfemer
Læringsmål: At få styr på de 4 morfemer og deres egenskaber
Indhold: Instruktion + 100 sætninger + 4 skilte + arbejdsark

M6 – Den ENE eller anden ENDE?

Emne: Ene/ende
Læringsmål: At få styr på endelserne -ene og -ende
Indhold: Instruktion + 100 sætninger + 2 skilte + arbejdsark

O8 – Mere end én?

Emne: Ordklasser
Læringsmål: At se et ord som tilhørende flere ordklasser
Indhold: Instruktion + 50 ord + facitliste + planche/arbejdsark

O5 – Hvor hører jeg hjemme? / mltrin

Emne: Ordklasser
Læringsmål: At kunne identificere de 6 største ordklasser
Indhold: Instruktion + 150 ord + 6 ordklasseoversigter + arbejdsark

M5 – Rasmus Modsat

Emne: Synonymer & antonymer
Læringsmål: At få styr på tillægsords synonymer og antonymer
Indhold: Instruktion + 50 ord + arbejdsark

U5 – Nye tider

Emne: Udsagnsords tider
Læringsmål: At få styr på nutid og datid
Indhold: Instruktion + 100 sætninger + oversigt over bøjningsformer + arbejdsark

M1 – Rundboldbøjning

Emne: Navne-, udsagns- og tillægsords bøjning
Læringsmål: At få styr på de 3 ordklasser bøjninger
Indhold: Instruktion + 9 ordlister + 3 arbejdsark

T1 – Når man stiger i graderne

Emne: Tillægsords gradbøjning
Læringsmål: At få styr på tillægsords gradbøjning og endelser
Indhold: Instruktion + 150 sætninger + tips + 9 skilte + arbejdsark

U1 – Hvornår var det nu, det er?

Emne: Udsagnsords tider
Læringsmål: At få styr på udsagnsords tider og bøjninger
Indhold: Instruktion + 150 sætninger + tidslinje + 5 skilte + arbejdsark

N1 – Find min endelse

Emne: Navneords flertal
Læringsmål: At få styr på navneords flertalsendelser
Indhold: Instruktion + 150 ord + 9 skilte + arbejdsark

S13 – Enkelt eller dobbelt?

Emne: Enkelt-/dobbeltkonsonant
Læringsmål: At få styr på enkelt-/dobbeltkonsonant i sætninger
Indhold: Instruktion + 150 sætninger + 4 skilte + arbejdsark

S10 – Vokal-trappe-opgang

Emne: Vokalforveksling
Læringsmål: At få styr de drilske vokaler
Indhold: Instruktion + 150 ord + 9 bogstavskilte + vokaltrappen + arbejdsark

S4 – Hvad er forskellen?

Emne: Enkelt-/dobbeltkonsonant
Læringsmål: At få styr på enkelt- og dobbeltkonsonant samt drilske vokaler
Indhold: Instruktion + 50 ord + arbejdsark

S3 – Boldstavning / mltrin

Emne: Stumme bogstaver
Læringsmål: At kunne stave til ord med stumme bogstaver
Indhold: Instruktion + 150 ord + arbejdsark

S2 – Ord i ord / mltrin

Emne: Læsning & stavning
Læringsmål: At kunne finde korte ord i et langt
Indhold: Instruktion + 40 lange ord + arbejdsark

S24 – Byt til nyt

Emne: Læsning & stavning, vokaler og konsonanter
Læringsmål: At kunne bytte rundt på bogstaver og få nye ord
Indhold: Instruktion + 50 ord + alfabet + tjekliste + arbejdsark

S7 – Det drilske D

Emne: Bogstavet D
Læringsmål: At kunne høre D’s forskellige lyde
Indhold: Instruktion + 50 ord + 3 skilte + arbejdsark

R1 – Rim & mim

Emne: Rimord
Læringsmål: At kunne høre rim i ord, der ikke staves
Indhold: Instruktion + 50 ordpar + arbejdsark

S8 – Slå et bogstav

Emne: Meget bredt ;o)
Læringsmål: Alfabet, ordforråd, ordklasser, stavning & bøjning
Indhold: Instruktion

DANSK – UDSKOLING

Aktiviteterne er rettet mod 6.-10. klasse, men kan også være velegnet til mellemtrinnetspecialundervisning og DSA.

Du kender dine elever, deres niveau og behov bedst, så bare se dig omkring ;o)

Julebanko i bevægelse

Emne: JUL, JULebanko og JULehygge
Læringsmål: At svede og grine, mens I lærer/træner juleord & udtryk
Indhold: Instruktion, ordliste, 50 juleordkort, 20 forskellige bankoplader

Ankel, hage, hår og fod

Emne: Opvarmning, hygge, forberedelse til læring
Læringsmål: At svede, grine og synge sammen
Indhold: En lille sang på nu 2 vers ;o)

Pust liv i forældremødet

Emne: Forældremødet
Mål: At skabe livlig debat samt give plads til smil og bevægelse under det vigtige møde
Indhold: Kort baggrund, 20 forskellige debatemner, dialogkort + ENIG/UENIG-skilte

T4 – E.T.

Emne: Tillægsords e- og t-bøjning
Læringsmål: At mestre tillægsord bøjning ift. køn, bestemthed og flertal
Indhold: Instruktion + 100 sætninger + 3 skilte + arbejdsark

M16 – Hvis er det?

Emne: Ejestedord
Læringsmål: At kunne bruge det rette ejestedord
Indhold: Instruktion + 50 sætninger + regel + 12 skilte + arbejdsark

O5 – Hvor hører jeg hjemme? / udsk

Emne: Ordklasser
Læringsmål: At kunne identificere 6 ordklasser
Indhold: Instruktion + 150 ord + 6 ordklasseoversigter + arbejdsark

S16 – In- eller Ind-?

Emne: Forstavelserne ‘in’ og ‘ind’
Læringsmål: At kunne skelne mellem forstavelserne ‘in’ og ‘ind’
Indhold: Instruktion + 50 sætninger + regel + 2 skilte + arbejdsark

S19 – Hør C rigtigt

Emne: Bogstavet C’s forskellige udtale
Læringsmål: At kunne udtale og stave til ord med C
Indhold: Instruktion + 100 ord + regel + 4 skilte + arbejdsark

ST1 – Led efter led

Emne: Sætningsled
Læringsmål: At kunne identificere 5 sætningsled
Indhold: Instruktion + 50 sætninger + facit + oversigt + 5 skilte + arbejdsark

ST3 – Kryds eller bolle?

Emne: Sætningsled
Læringsmål: At kunne identificere grundled og udsagnsled
Indhold: Instruktion + 50 sætninger + tjekliste + 2 skilte + arbejdsark

ST2 – At-komma eller ikke at-komma

Emne: At-komma
Læringsmål: Det grammatiske komma
Indhold: Instruktion + 50 sætninger + regel + kommaer + 2 skilte + arbejdsark

M20 – Danlatinsk

Emne: Grammatiske begreber
Læringsmål: At få styr på latinske & danske begreber
Indhold: Instruktion + 50 vendekort + 50 ord + tjekliste + arbejdsark

U6 – Nutids-r

Emne: Nutids-r
Læringsmål: At kunne skelne mellem navnemåde og nutid
Indhold: Instruktion + 100 sætninger + regel + 2 skilte + arbejdsark

M2 – Det lyder da ens?

Emne: R-endelser
Læringsmål: At få styr på de enslydende r-endelser vha. grammatikken
Indhold: Instruktion + 50 sætninger + 6 skilte + 2 arbejdsark

M10 – Morfemjagt

Emne: Morfemer
Læringsmål: At få styr på de 4 morfemer og deres egenskaber
Indhold: Instruktion + 100 sætninger + 4 skilte + arbejdsark

M6 – Den ENE eller anden ENDE?

Emne: Ene/ende
Læringsmål: At få styr på endelserne -ene og -ende
Indhold: Instruktion + 100 sætninger + 2 skilte + arbejdsark

O8 – Mere end én?

Emne: Ordklasser
Læringsmål: At se et ord som tilhørende flere ordklasser
Indhold: Instruktion + 50 ord + facitliste + planche/arbejdsark

S8 – Slå et bogstav

Emne: Meget bredt ;o)
Læringsmål: Alfabet, ordforråd, ordklasser, stavning & bøjning
Indhold: Instruktion

Jeg håber, du og dine elever vil få både glæde og gavn af mine idéer, som nu i ekstra høj grad kan skabe bevægelse overalt.

Ønsker du færdigproducerede materialer i langtidsholdbar kvalitet, kan du stadig handle på shoppen,
men nu har alle adgang til Sprog & Tal i Bevægelse, og det føles ret fantastisk.

Brug aktiviteterne i den almene undervisning, til værksteder, på læringscamps, til specialundervisning.
Brug dem i folkeskolen, på HF, VUC, FGU og sprogcentre.

Brug i det hele taget løs, fordi læring bør ske med hele kroppen – og store smil!